BLOG
»
S
I
D
E
B
A
R
«
KernTalenten

Wat zijn KernTalenten?

KernTalenten zijn de eigenschappen waarmee je jouw realistische dromen kan waarmaken. KernTalenten zijn de essentie, de bron van alle goeds en van alle sterktes in een mens. Het geheel van je KernTalenten vormt de blauwdruk van jouw persoonlijkheid, met die specifieke en unieke combinatie van eigenschappen, met al jouw sterktes en zwaktes en je al dan niet ontwikkeld potentieel.

Tijdens de kindertijd veruiterlijken je persoonlijkheid, aanleg en talenten zich onbewust via jouw keuze van speelgoed, spelletjes, interesses en of activiteiten. Waar jij als kind tussen ongeveer 4 en 12 jaar erg graag mee bezig was, is een uiting van jouw aanleg. Dit geldt als basis om je KernTalenten te bepalen.

23 clusters van speelgoed, spelletjes, activiteiten en interesses werden gedefinieerd, die elk hun eigen set van karakteristieke componenten hebben. Een dergelijke cluster, samenstelling van een aantal eigenschappen, kerncompetenties en vaardigheden, vormt het KernTalent.

Enkel indien jouw KernTalenten effectief correct worden aangesproken in je studie, beroep en/of job kan er echt sprake zijn van een perfecte match!

Wat is de KernTalentenmethode?

De KernTalentenmethode is een unieke en bijzonder accurate manier om de persoonlijkheid op een diepliggend, fundamenteel niveau bloot te leggen, in functie van een juiste studie-, beroeps- of jobkeuze.

Deze methode werd ontwikkeld op basis van meer dan 25 jaar diepte interviews met meer dan 8.000 ingenieurs. Het is een nauwkeurig, snel en praktisch bruikbaar systeem dat ook wordt gedragen door de geïnterviewden zelf.

Het is bijzonder nuttig voor iedereen die met loopbaan of andere begeleiding van volwassenen en jongvolwassenen te maken heeft. De KernTalentenmethode verschilt op 6 essentiële punten van de gangbare systemen:

  1. De tijdsspanne die onderzocht wordt beslaat 6 tot 8 levensjaren, veel langer dan een willekeurige tijdsopname waarop de gangbare methodes gebaseerd zijn
  2. In tempore non suspecto – het gaat niet om wat je zou doen maar om wat je echt deed, en dit in een periode die ongekleurd is door ambities, omstandigheden en ouderlijke professionele wensen
  3. Er wordt ook gekeken naar de latent aanwezige, maar misschien door omstandigheden onvoldoende ontwikkelde KernTalenten
  4. Alle ontdekte KernTalenten worden genuanceerd, gewogen en gecombineerd, wat leidt tot het nemen van constructieve besluiten die je in je waarde bevestigen en je helpen de juiste studie-, beroeps- en of jobrichting te kiezen, aan de hand van je eigen belangrijkste troeven
  5. Tevens worden je valkuilen bepaald – of je het risico loopt het gevaarlijke Peter Principe te ondervinden, en wat je niveau van onderpresteren en demotivatie zou kunnen zijn
  6. De methode laat toe je opleidingen aan te raden die je doen excelleren in je KernTalenten.

Wens je graag meer praktische informatie?
© 2018, briant