BLOG
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Praktische informatie

Wat houdt een analyse juist in?

Een KernTalentenanalyse omvat een 2 à 3 uur durend interview waarin je sterktes worden geanalyseerd en besproken en waarin wordt ingegaan op je studie-, beroeps- en jobkeuze en je persoonlijke levensloop.

Op basis van een online vragenlijst met verschillende beschrijvingen van speelgoed, spelletjes, activiteiten en interesses wordt jouw specifieke KernTalentenconstellatie bepaald tijdens een interactief gesprek. Dit brengt ook de onderlinge verhouding van je KernTalenten en hun specifieke ontwikkeling aan het licht.

Na de analyse van je KernTalenten doen we een biografisch diepte-interview, over jouw persoonlijke levensloop inclusief de keuzes die je inzake studie, beroep of carrière reeds maakte. Via dit interview leer ik jou kennen met je sterktes en zwaktes,  competenties en vaardigheden, persoonlijkheid en karakter, wensen en dromen, opvoeding en opleiding, kansen, milieu, levensgebeurtenissen … Deze zijn belangrijk, omdat ze samen een grote invloed kunnen gehad hebben op de ontwikkeling van je KernTalenten.

Het doel van de analyse is dat je jezelf echt leert kennen zodat je je KernTalenten volledig kan matchen met de gevraagde competenties voor je studie, beroep of job.

Hoe verloopt een analyse?

    • Je krijgt van mij een link doorgestuurd waarop je online de vragenlijst invult, in jouw eigen omgeving en in je eigen tempo. Deze vragenlijst vormt de basis voor jouw KernTalentenprofiel. Ik krijg hiervan de resultaten doorgestuurd.
    • De resultaten die ik krijg doorgestuurd, vormen de basis voor de KernTalentenanalyse. Hierin licht ik eerst al je KernTalenten toe, je sterke, je zwakke, je mogelijkheden en je beperkingen. Dit gedeelte neemt ongeveer een uur in beslag.
    • Daarna gaan we in een diepte-interview verder in op jouw levensloop via een aantal gerichte vragen, waarbij we bekijken hoe je je KernTalenten al dan niet hebt ingezet en welke levensgebeurtenissen de inzet van jouw KernTalenten hebben bepaald.
    • Tot slot gaan we in op jouw concrete vraag: studiekeuze, keuze van je eerste job, carrièrewending …
    • Korte tijd na het gesprek ontvang je van mij een volledig, persoonlijk, op maat gemaakt verslag dat je je hele leven lang verder kan gebruiken bij je verdere keuzes inzake studies, beroep of functie.

Wat kost dit alles?

€ 395,-

Waar vindt de analyse plaats?

Een KernTalentenanalyse wordt in een rustige omgeving uitgevoerd, waar er geen afleiding is. Ik doe de analyses bij voorkeur bij mij thuis.

Wanneer kan ik op gesprek komen?

Je kunt een analyse laten uitvoeren op één van de twee zaterdagvoormiddagen per maand, die ik hiervoor vrijhoud in mijn agenda. Bel mij gerust na kantooruren of stuur een mail om te bekijken welke zaterdagvoormiddagen nog vrij zijn.
© 2018, briant